Competição Canadian 2016 – Resultados

Dia 21 de fevereiro (dom.) foi realizado o Torneio Canadian, disputadas por 32 duplas e brilhantemente vencidas pelo casal Kibe, prestigiada pela Capitã do Clube Sra. Chieko Takita (esquerda) e pela Vice Sra. Harumi Shibagaki (direita), Em 2º colocado casal Suzuki e 3ª pela dupla S. Nakajima e H. Nakajima.

site 02

RESULTADO CANADIAN 2016
NOME NOME HC GLORY LILY TOTAL NET    
1 L. KIBE M. KIBE 16 43 41 84 68
2 T. SUZUKI Y. SUZUKI 20 43 47 90 70
3 S.Y. NAKAJIMA H. NAKAJIMA 22 49 44 93 71
4 T. MURANAKA D.IIJIMA 9 43 39 82 73
5 M. KAWABATA S. KURITA 18 46 45 91 73
6 G. OWA A. SONODA 16 44 45 89 73
7 R. H. HIRAKAWA H. IIJIMA 6 39 40 79 73
8 H. KAWASAKI A. KAWASAKI 15 42 46 88 73
9 Y. ISHIKAWA K. KONDO 8 43 39 82 74
10 M. HIRAMATSU T. HIRAMATSU 10 44 41 85 75
11 T. TABATA M. MORINAGA 12 44 43 87 75
12 S. HAYASHI M. TAKEDA 19 46 48 94 75
13 A. SHIBAGAKI H. IZAWA 19 48 47 95 76
14 F. AÇAKURA A. KATAYAMA 8 40 44 84 76
15 J. UEDA L. UEDA 19 45 50 95 76
16 Y. FUWA K. HIRAKAWA 24 50 51 101 77
17 H. WAI K. SHIMAZU 15 47 46 93 78
18 T. INOUE M. MURAMATSU 11 49 41 90 79
19 K. FUWA H. SHIBAGAKI 23 54 48 102 79
20 K. IASUNAGA C. IASUNAGA 22 52 49 101 79
21 W. HIBINO S. YANO 10 45 44 89 79
22 K. WAKABAYASHI K. WAKABAYASHI 18 48 49 97 79
23 M. NAGAYA E. NAGAYA 33 55 57 112 79
24 T. INOUE Y. CHIGAMI 18 52 46 98 80
25 M.T. FUKADA M. KOJIMA 18 50 48 98 80
26 K. OGATA J. HAYASHI 7 41 47 88 81
27 T. TAJIMA M. TAJIMA 18 48 53 101 83
28 M. HONDA S. IIZAKI 23 54 54 108 85
29 K. UTSUMI I. OTA 24 60 51 111 87
30 M. TANIGUCHI C. TAKITA 20 58 49 107 87
31 K. IKEBE E. SEKO 12 53 47 100 88
32 H. OBUCHI E. MIURA 11 50 51 101 90