LEXUS & TOYOTA CUP 2017 – Resultados

P1040170

LEXUS & TOYOTA CUP 2017 – RESULTADO
CATEGORIA MASCULINA A
    20 DE AGOSTO 2017
NOME HC TOTAL NET AGE
1 Toshisada Fujiwara 18 82 64
2 Kunio Ishihara 17 83 66
3 Takeshi Muranaka 12 79 67
4 Katsuyuki Shibuya 13 80 67
5 Shigeo Hayashi 16 83 67
6 Wataru Hibino 15 83 68
7 Francisco Jotaro Ishihara 6 75 69
8 Yoshiaki Tomita 11 80 69
9 Katsumi Ota 8 79 71
10 Hisanori Naritsuka 13 84 71
11 Ricardo Hiroshi Hirakawa 9 81 72
12 Isamu Mizuno 13 85 72
13 Yoshiro Nagae 14 86 72
14 Kazuhiro Ikebe 17 89 72
15 Tommy Miura 18 90 72
16 Satoru Harayama 19 91 72
17 Yohei Kanamura 19 91 72
18 Kanji Iasunaga 17 90 73
19 Sadao Sakate 19 92 73
20 Hideaki Iijima 6 80 74
21 Ricardo Hirofumi Wai 14 88 74
22 Milton Inoue 13 88 75
23 João Ueda 14 89 75
24 Koji Naruke 14 89 75
25 Yoshio Ishikawa 9 85 76
26 Toshiyuki Yashiro 13 89 76
27 Jitsuo Hayashi 13 89 76
28 Hideo Kawasaki 17 93 76
29 Takaharu Fukada 8 85 77
30 Takayuki Suzuki 12 89 77
31 Kenya Sugihara 13 90 77
32 Tsutomu Tabata 14 91 77
33 Masayuki Muranobu 17 94 77
34 Masao Makuta 18 95 77
35 Tomoaki Fujiwara 12 90 78
36 Emil Seko 14 92 78
37 Toshitake Daigo 15 93 78
38 Osamu Kawada 13 92 79
39 Chikara Okimasu 13 92 79
40 Luis Kibe 14 93 79
41 Hideji Inoue 18 97 79
42 Masato Hiramatsu 5 85 80
43 Kazuaki Aizawa 11 91 80
44 Teruo Iihama 12 92 80
45 Tomokazu Yamada 15 95 80
46 Makito Nishioka 14 95 81
47 Marcos Ihara 15 96 81
48 Takeshi Inoue 19 100 81
49 Naohiko Imagawa 19 100 81
50 Yasuhiro Mori 15 97 82
51 Yoshitaka Terasawa 19 101 82
52 Masatoshi Okuchi 17 100 83
           
CATEGORIA MASCULINO B
    20 DE AGOSTO 2017
NOME HC TOTAL NET AGE
1 Masaharu Taniguchi 22 89 67
2 Tomoya Terao 22 90 68
3 Akira Okamoto 23 91 68
4 Koji Hosoya 30 98 68
5 Tsutae Nakaya 26 95 69
6 Hideki Hirashima 22 93 71
7 Mamoru Otaki 25 96 71
8 Hiroshi Suzuki 26 98 72
9 Yukio Hiramatsu 27 99 72
10 Masahiro Kawabata 24 97 73
11 Akinori Sonoda 20 94 74
12 Satoshi Kurita 26 100 74
13 Shigenobu Ogawa 22 97 75
14 Hidehiro Nakashima 20 96 76
15 Iwao Kato 21 97 76
16 Yasuo Chigami 22 98 76
17 Miguel Ihara 30 106 76
18 Christian Ishihara 25 102 77
19 Toshiaki Hirai 26 103 77
20 Hideaki Watanabe 21 99 78
21 Masayoshi Morii 22 100 78
22 Kenji Ishii 21 100 79  –
23 Fritz Yoshitoshi 24 103 79
24 Armando Nomoto 24 103 79
25 Sunao Mabe 26 105 79
26 Yoshio Torata 26 105 79
27 Sergio Miyazawa 31 110 79
28 Minol Honda 27 107 80
29 Mario Iwamizu 27 107 80
30 Yuki Okada 28 108 80
31 Akira Hasegawa 31 111 80
32 Norio Yamamoto 23 104 81
33 Akihiro Shibagaki 23 104 81
34 Tsutomu Takahashi 29 110 81
35 Kenichi Hibino 22 104 82
36 Yuzo Wakayama 29 111 82
37 Fábio Yamada 31 113 82
38 José Reginaldo Lopes B. Silva 36 118 82
39 Tomoaki Tajima 25 108 83
40 Daijiro Kawaguchi 20 104 84
41 Shiro Watanabe 31 115 84
42 Shigeharu Babazono 27 112 85
43 Seishiro Kurita 22 111 89
44 Douglas Mira 29 120 91
           
CATEGORIA FEMININO A
    20 DE AGOSTO 2017
NOME HC TOTAL NET AGE
1 Toshiko Hiramatsu 17 86 69
2 Massa Mabe 17 92 75
3 Emilia Miura 12 87 75
4 Akiko Kawasaki 19 95 76
5 Masami Tajima 14 92 78
6 Mika Kibe 17 98 81
           
CATEGORIA FEMININO B
    20 DE AGOSTO 2017
NOME HC TOTAL NET AGE
1 Yumiko Ikebe 30 99 69
2 Keiko Shimomaebara 21 92 71
3 Hideko Bando 23 95 72
4 Kimi Hirakawa 23 97 74
5 Chieko Takita 21 96 75
6 Keiko Hirai 22 97 75
7 Erika Murata 27 104 77
8 Miyoko Takeda 27 105 78
9 Lucia Ueda 24 102 78
10 Satie Ihara 26 107 81
11 Midori Watanabe 28 112 84
12 Yoko Iijima 36 121 85