TORNEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO FEMININA PL X ARUJÁ

CONFRATERNIZAÇÃO FEM. PL X ARUJÁ
    03 DE AGOSTO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 MASSA MABE 17 46 43 89 72
2 IVETE AOKI 24 48 48 96 72
3 LIDIA SAWADA 15 47 41 88 73
4 CARLA ZILIOTTO 5 36 42 78 73
5 KEIKO AMANO 23 52 45 97 74
6 ELISABETH TATSUMI 15 47 42 89 74
7 HIDEKO BANDO 23 49 48 97 74
8 ETSUKO ISHIHARA 26 51 50 101 75
9 MIKA KIBE 17 41 51 92 75
10 MARISE SAWADA 14 48 42 90 76
11 MASAMI TAJIMA 14 47 43 90 76
12 YUKO MINAMIDE 11 41 46 87 76
13 SUZY FANG 18 44 50 94 76
14 NARUMI TANABE 37 53 60 113 76
15 MIYUKI HORII 10 45 42 87 77
16 YURI KAWAHARADA 18 46 49 95 77
17 MIYOKO TAKEDA 27 54 51 105 78
18 JULIANA KIM 24 49 53 102 78
19 YURIKO WAKIMOTO 26 51 55 106 80
20 EUNICE NAGAO 23 49 54 103 80
21 KINUKO YAMADA 28 55 54 109 81
22 SATIE IHARA 26 53 54 107 81
23 TOMOKO FUKAI 16 46 51 97 81
24 CHIE BUYO 31 53 59 112 81
25 SAYOKO MURAMATSU 40 61 61 122 82
26 MIDORI WATANABE 28 58 53 111 83
27 JUNKO OMURA 20 52 51 103 83
28 TEREZINHA P. DIAS 18 54 48 102 84
29 KAZUKO MINAGUCHI 31 60 55 115 84
30 TISSAKO SENDAY 27 61 51 112 85
31 LITSUKO MOCHIZUKI 21 57 50 107 86
32 NOBUKO NAGATA 30 59 57 116 86
33 AKIKO KAWASAKI 19 53 52 105 86
34 SAYURI MORI 22 53 55 108 86
35 SANDRA MINAKI 23 57 53 110 87
36 AYA NAKAMURA 36 60 65 125 89
37 HELENA ZORIKI 21 57 54 111 90
38 IKUYO HAMA 31 61 60 121 90
39 CHIEKO TAKITA 21 65 52 117 96
40 YOKO IIJIMA 42 82 60 142 100
41 SANDRA IKEDA 42 68 82 150 108