TORNEIO DE DUPLAS 2018

Torneio de Duplas, realizado no dia 18 de novembro e, disputadas por 34 duplas e brilhantemente vencidos pela dupla Sra. Bando e Sr. Ishihara prestigiado pelo presidente do clube Sr. Ichiro Amado, em 2º colocado ficaram a dupla casal Iijima e 3º colocado ficaram a dupla formada pelo Sra. Morinaga e Kaneko.

RESULTADO DO TORNEIO DE DUPLAS
18 DE NOVEMBRO DE 2018
  INDEX NOME H´C GLORY LILY TOTAL
1 H. BANDO 21 K. ISHIHARA 13 30 31 61
2 H. IIJIMA 3 Y. IIJIMA 33 30 31 61
3 N. MORINAGA 12 T. KANEKO 17 32 30 62
4 J. UEDA 11 L. UEDA 23 31 31 62
5 H. NAKAJIMA 23 S.Y. NAKAJIMA 22 32 31 63
6 H. KAWASAKI 14 A. KAWASAKI 17 31 32 63
7 I. OTA 34 S. OTA 26 30 33 63
8 S. HARAYAMA 12 S. YANO 12 34 30 64
9 S. HAYASHI 14 M. TAKEDA 27 32 32 64
10 T. TAJIMA 22 M. TAJIMA 12 31 33 64
11 E. MIURA 12 T. MIURA 12 36 30 66
12 T. INOUE 18 Y. CHIGAMI 18 36 30 66
13 H. HIRAKAWA 8 D. IIJIMA 10 34 32 66
14 K. OTA 6 T. MURANAKA 10 32 34 66
15 M. SEKINE 17 H. KOGUCHI 13 34 33 67
16 Y. ISHIKAWA 7 K. KONDO 6 32 35 67
17 K. OGATA 6 K. SHIMOMAEBARA 18 37 31 68
18 A. SHIBAGAKI 17 H. SHIBAGAKI 18 35 33 68
19 I. AMANO 18 K. AMANO 23 35 33 68
20 M. TANIGUCHI 18 T. NAKAYA 20 35 33 68
21 H. SHINBO 16 I. MIZUNO 9 36 33 69
22 I. KATO 14 K. KOGAMOTO 26 34 35 69
23 S. OGAWA 17 S. SAKATE 14 34 35 69
24 L. KIBE 10 M. KIBE 15 33 36 69
25 T. HIRAI 22 K. HIRAI 19 36 34 70
26 Y. MORI 10 T. HIRAMATSU 12 34 36 70
27 S. BABAZONO 21 N. YAMAMOTO 16 37 34 71
28 T. YASHIRO 10 C. TAKITA 19 37 34 71
29 M. HONDA 19 M. KAWABATA 20 36 36 72
30 M. NAGAYA 16 H. IZAWA 21 35 37 72
31 Y. FUWA 21 K. FUWA 27 37 36 73
32 F. YAMADA 20 S. KURITA 21 40 37 77
33 E. SEKO 10 A. KATAYAMA 7 40 37 77
34 M. HIRAMATSU 5 T. HIRAMATSU 17 38 39 77