GUETSUREI DE MAIO – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE MAIO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    05 DE MAIO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. HIRAMATSU 6 39 37 76 70
2 H. IIJIMA 7 39 40 79 72
3 Y. ISHIKAWA 9 44 39 83 74
4 K. KONDO 8 38 44 82 74
5 M. INOUE 11 44 42 86 75
6 F.J. ISHIHARA 8 43 41 84 76
7 E. SEKO 14 52 46 98 84
8 S. YANO 14 48 50 98 84
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    05 DE MAIO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. NAKAYA 27 48 48 96 69
2 Y. NAGAE 15 38 46 84 69
3 A. SONODA 21 47 44 91 70
4 M. TANIGUCHI 24 48 46 94 70
5 J. HAYASHI 16 44 43 87 71
6 W. HIBINO 18 47 44 91 73
7 C.K. ISHIHARA 18 48 44 92 74
8 T. DAIGO 16 50 42 92 76
9 T. HIRAMATSU 17 49 44 93 76
10 M. MURANOBU 19 50 45 95 76
11 S. OGAWA 26 48 56 104 78
12 M. KAWABATA 24 56 49 105 81
14 M. HONDA 26 62 50 112 86
15 M. NAGAYA 21 52 55 107 86
16 K. KOGAMOTO 29 64 55 119 90
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    05 DE MAIO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. INOUE 20 47 43 90 70
2 S. BABAZONO 30 52 49 101 71
3 S. SAKATE 22 46 47 93 71
4 K. ISHIHARA 19 44 46 90 71
5 S. KURITA 29 49 51 100 71
6 S. HAYASHI 17 43 46 89 72
7 Y. CHIGAMI 26 49 50 99 73
8 M. SEKINE 24 51 47 98 74
9 T. YASHIRO 12 43 43 86 74
10 N. YAMAMOTO 22 48 49 97 75
11 M. MAKUTA 19 45 49 94 75
12 S. MABE 28 51 53 104 76
13 H. KAWASAKI 17 47 50 97 80
14 S. IIZAKI 27 58 50 108 81
15 T. HIRAI 29 53 58 111 82
16 H. KOGUCHI 19 58 50 108 89
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    05 DE MAIO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. KIBE 18 43 47 90 72
2 T. HIRAMATSU 19 47 46 93 74
3 A. KAWASAKI 18 47 46 93 75
4 M. TAJIMA 10 43 43 86 76
5 M. MABE 18 46 48 94 76
6 H. MIYAGUTI 11 48 43 91 80
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    05 DE MAIO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. HIRAI 21 50 44 94 73
2 Y. IIJIMA 33 54 52 106 73
3 C. TAKITA 20 53 44 97 77
4 K. FUWA 29 60 48 108 79
5 M.T. FUKADA 22 54 51 105 83