GUETSUREI DE FEVEREIRO – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE FEVEREIRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    14 DE FEVEREIRO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. IIJIMA 8 37 39 76 68
2 T. MURANAKA 14 42 42 84 70
3 K. SHIBUYA 15 41 45 86 71
4 K. SUGIHARA 15 45 43 88 73
5 S. ARAKAWA 11 42 42 84 73
6 M. INOUE 16 48 43 91 75
7 M. HIRAMATSU 6 42 39 81 75
8 N. IMAGAWA 15 45 45 90 75
9 T. FUKADA 14 43 46 89 75
10 M. WAKUTSU 14 46 44 90 76
11 F.J. ISHIHARA 7 44 40 84 77
12 K. KONDO 8 43 42 85 77
13 R. FUKUKAWA 10 41 46 87 77
14 R.H. HIRAKAWA 10 44 44 88 78
15 L. KIBE 16 46 48 94 78
16 H. WAI 16 52 43 95 79
17 S. YANO 14 50 43 93 79
18 E. CHIKU 15 51 45 96 81
19 T. NISHIKAWA * 13 48 46 94 81
20 K. OGATA 10 48 45 93 83
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    14 DE FEVEREIRO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. IASUNAGA 19 44 45 89 70
2 S. IMAI 21 48 46 94 73
3 M. NAGAYA 21 50 45 95 74
4 Y. HATA 20 52 43 95 75
5 T. DAIGO 17 46 46 92 75
6 Y. NAGAE 13 46 44 90 77
7 M. TANIGUCHI 25 53 50 103 78
8 H. TANOGUCHI 16 48 46 94 78
9 K. NONOMURA 27 53 52 105 78
10 M. KAWABATA 25 52 51 103 78
11 A. SONODA 22 50 51 101 79
12 H. KURIYAMA 14 46 48 94 80
13 C. NAKATA 22 50 53 103 81
14 Y. HIRABAYASHI 16 52 46 98 82
15 A. SHIBAGAKI 22 53 51 104 82
16 N. SHIBAKI 24 56 51 107 83
17 F. YOSHITOSHI 21 52 54 106 85
18 T. FUJIWARA 18 47 56 103 85
19 C.K. ISHIHARA 15 50 51 101 86
20 T. NAKAYA 25 60 55 115 90
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    14 DE FEVEREIRO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 I. AMANO 22 48 44 92 70
2 K. ISHIHARA * 17 44 43 87 70
3 H. KAWASAKI 17 46 42 88 71
4 S. HARAYAMA 17 46 43 89 72
5 Y. CHIGAMI 24 49 48 97 73
6 M. SEKINE 24 49 50 99 75
7 S. SAKATE 23 48 50 98 75
8 T. YASHIRO 13 47 46 93 80
9 N. YAMAMOTO 21 48 54 102 81
10 M. MAKUTA 24 59 50 109 85
11 T. HIRAI 27 55 57 112 85
12 M. IWAMIZU 31 61 60 121 90
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    14 DE FEVEREIRO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. ISHIZAKI 17 44 46 90 73
2 H. MIYAGUTI 13 47 42 89 76
3 M. KIBE * 15 46 49 95 80
4 T. HIRAMATSU 19 48 51 99 80
5 M. MABE 18 53 49 102 84
6 K. HIRAI 20 53 54 107 87
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    14 DE FEVEREIRO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. SHIMOMAEBARA 21 46 43 89 68
2 Y. IIJIMA 36 54 61 115 79
3 C. TAKITA 22 52 50 102 80