GETSUREI DE DEZEMBRO 2020 – Resultados

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE DEZEMBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    06 DE DEZEMBRO 2020
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 F.J. ISHIHARA 7 37 38 75 68
2 E. CHIKU 15 46 40 86 71
3 K. KONDO 12 44 39 83 71
4 K. SUGIHARA 15 47 42 89 74
5 H. IIJIMA 8 43 39 82 74
6 A. KATAYAMA * 11 43 42 85 74
7 T. MURANAKA * 12 43 43 86 74
8 K. OGATA 8 40 42 82 74
9 S. YANO * 13 42 45 87 74
10 T. MATSUSAKA 12 43 44 87 75
11 M. HIRAMATSU * 5 39 41 80 75
12 L. KIBE 15 44 48 92 77
13 K. AIZAWA 14 47 45 92 78
14 T. NISHIKAWA 14 44 48 92 78
15 R. FUKUKAWA 10 50 39 89 79
16 K. OTA * 9 47 41 88 79
17 J. ONUMA 8 44 43 87 79
18 S. ARAKAWA 12 45 46 91 79
19 F. AÇAKURA 12 46 46 92 80
20 K. SHIBUYA 15 47 48 95 80
21 C. OKIMASU 15 48 48 96 81
22 R.H. HIRAKAWA 10 47 46 93 83
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    06 DE DEZEMBRO 2020
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 F. YAMADA 21 46 42 88 67
2 S. MIZUMORI 26 53 44 97 71
3 S. HAYASHI 17 47 41 88 71
4 I. MURASE * 15 42 44 86 71
5 M. MURANOBU 18 49 41 90 72
6 M. WAKUTSU 13 44 41 85 72
7 N. YAMADA 17 41 48 89 72
8 A. SONODA 22 51 44 95 73
9 T. UCHIDA 15 46 43 89 74
10 Y. TANABE 22 49 47 96 74
11 J. UEDA 14 43 45 88 74
12 K. IASUNAGA 19 51 43 94 75
13 H. TANOGUCHI 16 48 43 91 75
14 Y. HATA 17 48 44 92 75
15 K. AOKI 20 47 48 95 75
16 S. HARAYAMA 17 45 47 92 75
17 M. OTSUKA 16 49 43 92 76
18 C. TAKEUCHI 14 44 46 90 76
19 A. SHIBAGAKI * 18 46 49 95 77
20 H. NOHARA 20 46 51 97 77
21 T. DAIGO 17 43 51 94 77
22 N. IMAGAWA 14 48 44 92 78
23 H. KURIYAMA 14 43 49 92 78
24 F. YOSHITOSHI 20 45 53 98 78
25 M. NAGAYA 21 52 48 100 79
26 S. SANUI * 14 46 47 93 79
27 R. CHANG 25 54 51 105 80
28 M. INOUE 13 47 46 93 80
29 M. INOUE (58) 17 47 50 97 80
30 Y. KUMA * 21 47 54 101 80
31 H. YAMAGUCHI 13 45 49 94 81
32 M. TANIGUCHI 25 51 55 106 81
33 N. SHIBAKI 23 51 54 105 82
34 H. OBUCHI 22 56 49 105 83
35 H. WAI 13 51 45 96 83
36 H. IZAWA 26 56 53 109 83
37 Y. TOMITA 15 50 48 98 83
38 T. MORI * 20 52 52 104 84
39 M. HATUSHIKANO 13 49 49 98 85
40 T. IIHAMA 16 49 53 102 86
41 C.K. ISHIHARA 15 52 50 102 87
42 J. HAYASHI 16 52 54 106 90
43 M. IZUMIDA 28 61 59 120 92
44 T. KAWAMURA 21 67 50 117 96
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    06 DE DEZEMBRO 2020
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 N. YAMAMOTO 21 45 47 92 71
2 T. YASHIRO 13 41 44 85 72
3 I. AMANO 22 49 48 97 75
4 H. KOGUCHI 17 50 43 93 76
5 K. ISHIHARA * 16 44 49 93 77
6 Y. CHIGAMI * 21 54 46 100 79
7 H. KAWASAKI * 15 49 45 94 79
8 M. SEKINE * 22 51 50 101 79
9 S. SAKATE 21 49 51 100 79
10 S. BABAZONO 28 51 57 108 80
11 T. HIRAI 27 54 58 112 85
12 M. IWAMIZU 31 58 61 119 88
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 16.5
    06 DE DEZEMBRO 2020
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. KIBE * 16 47 42 89 73
2 M. MABE 18 48 50 98 80
3 H. MIYAGUTI * 11 48 44 92 81
4 M. TAJIMA 12 49 49 98 86
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 16.6 A 32.7
    06 DE DEZEMBRO 2020
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. SHIMOMAEBARA * 19 43 44 87 68
2 I. OTA 36 50 54 104 68
3 C. TAKITA 23 43 48 91 68
4 H. NAKAJIMA 27 48 49 97 70
5 L. UEDA 23 45 48 93 70
6 N. INOUE 36 54 53 107 71
7 S.Y. NAKAJIMA 28 52 48 100 72
8 T. HIRAMATSU 19 44 47 91 72
9 A. KAWASAKI 20 51 44 95 75
10 K. AMANO 23 48 50 98 75
11 M. TAKEDA 29 53 53 106 77
12 Y. IIJIMA * 32 54 55 109 77
13 K. HIRAI 20 48 51 99 79
14 H. BANDO 26 52 55 107 81