GUETSUREI DE JUNHO – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE JUNHO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    13 DE JUNHO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. FUKADA 14 44 40 84 70
2 Y. NAGAE 16 44 42 86 70
3 L. KIBE** 14 45 41 86 72
4 H. IIJIMA** 7 38 42 80 73
5 E. CHIKU 15 42 48 90 75
6 R. FUKUKAWA 8 45 39 84 76
7 M. INOUE 14 46 44 90 76
8 K. OTA 11 44 43 87 76
9 K. OGATA 10 44 43 87 77
10 F.J. ISHIHARA 7 42 42 84 77
11 J. ONUMA 10 41 46 87 77
12 S. YANO 15 46 47 93 78
13 K. KONDO 7 42 43 85 78
14 M. HIRAMATSU 6 44 41 85 79
15 A. KATAYAMA 12 45 46 91 79
16 M. WAKUTSU 13 48 45 93 80
17 F. AÇAKURA 13 47 46 93 80
18 T. NISHIKAWA** 11 44 48 92 81
19 H. WAI 16 48 51 99 83
20 M. HATUSHIKANO 14 52 50 102 88
21 T. UCHIDA 13 50 54 104 91
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    13 DE JUNHO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 J. HAYASHI 17 46 40 86 69
2 M. MURANOBU 17 44 43 87 70
3 M. TANIGUCHI 24 50 45 95 71
4 H. TANOGUCHI 15 44 42 86 71
5 C. NAKATA 18 45 45 90 72
6 K. SUGIHARA 13 41 44 85 72
7 M. KAWABATA 25 46 51 97 72
8 Y. HATA 17 48 42 90 73
9 J. TAKINO 18 46 45 91 73
10 M. NAGAYA 21 47 47 94 73
11 H. KURIYAMA 14 41 46 87 73
12 F. YOSHITOSHI 18 45 47 92 74
13 Y. HIRABAYASHI** 15 46 45 91 76
14 N. IMAGAWA 13 49 41 90 77
15 T. NAKAYA 28 56 49 105 77
16 T. MORI 22 52 47 99 77
17 K. NONOMURA 27 54 50 104 77
18 I. MURASE 17 49 46 95 78
19 H. NOHARA 22 54 48 102 80
20 N. SHIBAKI 24 53 51 104 80
21 F. YAMADA 18 50 48 98 80
22 T. IIHAMA 16 51 46 97 81
23 M. HONDA 25 54 52 106 81
24 H. IZAWA 26 52 55 107 81
25 K. IASUNAGA** 17 51 48 99 82
26 T. FUJIWARA 19 50 51 101 82
27 T. DAIGO 17 48 51 99 82
28 C.K. ISHIHARA 15 53 46 99 84
29 N. YAMADA 14 53 46 99 85
30 S. TOMA 23 56 53 109 86
31 R. LOPES 27 59 56 115 88
32 N. OTANI 28 56 61 117 89
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    13 DE JUNHO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. SAKATE 23 47 48 95 72
2 S. HAYASHI 18 45 46 91 73
3 S. MABE 28 50 52 102 74
4 H. KOGUCHI 17 49 43 92 75
5 I. AMANO** 20 50 45 95 75
6 M. SEKINE 23 47 51 98 75
7 S. HARAYAMA 17 45 48 93 76
8 Y. CHIGAMI 22 54 47 101 79
10 T. HIRAI 28 55 52 107 79
12 N. YAMAMOTO** 19 50 48 98 79
13 M. MAKUTA 23 51 55 106 83
14 T. YASHIRO 13 45 51 96 83
15 M. IWAMIZU 31 58 60 118 87
16 S. BABAZONO 29 62 61 123 94
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    13 DE JUNHO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. MIYAGUTI 10 42 39 81 71
2 A. ISHIZAKI** 15 47 40 87 72
3 E. MIURA 14 43 45 88 74
4 T. HIRAMATSU 19 47 48 95 76
5 A. KAWASAKI** 18 46 49 95 77
6 M. MABE 19 46 50 96 77
7 K. HIRAI 20 51 50 101 81
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    13 DE JUNHO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. IIJIMA 36 52 48 100 64
2 M.T. FUKADA 24 44 44 88 64
3 K. SHIMOMAEBARA** 19 43 42 85 66
4 I. OTA 35 50 51 101 66
5 S.Y. NAKAJIMA 30 51 46 97 67
6 M. TAKEDA 31 51 50 101 70
7 K. AMANO 24 49 48 97 73
8 C. TAKITA 22 53 47 100 78
9 H. NAKAJIMA** 25 53 52 105 80