Amistoso de Confraternização PL x AGC – 24/07/2019

CONFRATERNIZAÇÃO AMISTOSO PLGC X AGC
CATEGORIA MASCULINA
    24 DE JULHO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 KATSUMI OTA 11 40 38 78 67
2 YASUHIRO HIGUCHI 24 50 42 92 68
3 ICHIRO AMANO 20 43 46 89 69
4 KIYOSHI AMEMIYA 14 39 44 83 69
5 GUSTAVO KIY 32 52 50 102 70
6 SHIGEO HAYASHI 17 43 44 87 70
7 MINORU SEKINE 25 52 45 97 72
8 LUIZ MIYAGI 7 40 40 80 73
9 JITSUO HAYASHI 16 42 47 89 73
10 SUMIO ONO 16 46 44 90 74
11 RICARDO IWASAKI 16 45 45 90 74
12 SATOSHI KURITA 30 56 50 106 76
13 TAKESHI INOUE 18 47 48 95 77
14 CARLOS ONARI 23 49 51 100 77
15 JORGE OGAWA 12 42 47 89 77
16 MARIO NUMADA 25 56 49 105 80
17 MICHIO DOI 32 54 58 112 80
18 KENYA SUGIHARA 14 47 48 95 81
19 YASUMITSU TAKADA 14 55 48 103 89
20 HIROSHI SUZUKI 26 70 56 126 100
CATEGORIA FEMININA
    24 DE JULHO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 STELA MIYAGI 12 43 42 85 73
2 TEREZINHA DIAS 23 49 48 97 74
3 CHIEKO TAKITA 21 52 46 98 77
4 ELIZABETH TATSUMI 15 47 49 96 81