TORNEIO FAMILY COMP 2019 – RESULTADOS

RESULTADOS
15º TORNEIO FAMILY COMP 2019
22 DE SETEMBRO
NOME/GRUPO HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T.TAJIMA H.IZAWA K.TANAKA   24 38 41 79 55
2 S.ARAKAWA H.KURIYAMA M.YOSHIDA T.YOSHIDA 6 32 32 64 58
3 S.YANO S.HARAYAMA H.KAWASAKI K.ISHIHARA 7 35 30 65 58
4 S.HIRANO A.SONODA S.YOKOYAMA M.KITAHARA 11 33 37 70 59
5 Y.NAKAJIMA S.Y.NAKAJIMA H.NAKAJIMA K.FUWA 17 38 38 76 59
6 K.SUGIHARA T.INOUE S.MIKOSHI Y.CHIGAMI 5 32 34 66 61
7 S.HAYASHI M.MURANOBU A.ISHIZAKI M.TAKEDA 8 35 34 69 61
8 H.KOGUCHI I.AMANO M.SEKINE   13 38 36 74 61
9 K.OGATA N.YAMAMOTO S.BABAZONO K.SHIMOMAEBARA 5 36 32 68 63
10 S.MABE M.IHARA M.MABE S.IHARA 15 38 40 78 63
11 A.KUMAGAI Y.HIGUCHI H.HIRASHIMA S.WATANABE 5 37 32 69 64
12 M.NAGAYA A.SHIBAGAKI H.SHIBAGAKI E.NAGAYA 12 37 39 76 64
13 T.MURANAKA L.KIBE M.HATUSHIKANO M.KIBE 0 32 33 65 65
14 M.HIRAMATSU Y.HIRAMATSU T.HIRAMATSU M.WATANABE 0 35 31 66 66
15 T.YASHIRO J.HAYASHI T.FUJIWARA M. MAKUTA 3 35 34 69 66
16 K.OTA A.KAWASAKI S.OTA I.OTA 4 34 36 70 66
17 H.OBUCHI T.NAKAYA T.KOJIMA M.KOJIMA 6 35 37 72 66
18 F.AÇAKURA A.KATAYAMA C.K. ISHIHARA E.SEKO -2 33 32 65 67
19 T.ASANO R.NAKANO T.YASUDA Y.NAKAMURA 2 35 34 69 67
20 K.KONDO Y.ISHIKAWA K.IWATA C.TAKITA -3 32 33 65 68
21 F.J. ISHIHARA R.H.HIRAKAWA K.HIRAKAWA B.M.HIRAKAWA 0 36 32 68 68
22 J.UEDA K.IASUNAGA E.MIURA L.UEDA 2 37 36 73 71
23 H.IIJIMA D.IIJIMA Y.IIJIMA IIJIMA (filho) 0 37 35 72 72