TORNEIO CONF. DIRETORIA PL X ARUJÁ – RESULTADOS

 

RESULTADOS DA CONFRATERNIZAÇÃO DIRETORIA PLGC X AGC
CATEGORIA MASCULINA
    18 DE AGOSTO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET Desemp.
1 SATOSHI KURITA 29 48 47 95 66 32,5
2 SEIZO YANO 12 41 40 81 69 34,0
3 MASAYUKI MURANOBU 16 45 42 87 71 34,0
4 SATORU HARAYAMA 15 42 44 86 71 36,5
5 HIDEAKI IIJIMA 3 36 38 74 71 36,5
6 JITSUO HAYASHI 15 39 47 86 71 39,5
7 YASUHIRO HIGUCHI 22 49 46 95 73 35,0
8 ICHIRO AMANO 18 47 45 92 74 36,0
9 AMARO KONNO 7 42 40 82 75 36,5
10 TOSHISADA FUJIWARA 18 45 48 93 75 39,0
11 MILTON INOUE 10 46 40 86 76 35,0
12 MASAHIRO KAWABATA 23 51 48 99 76 36,5
13 AKIHIRO SHIBAGAKI 18 48 46 94 76 37,0
14 KOICHI OGATA 8 42 42 84 76 38,0
15 LUIS KIBE 9 41 44 85 76 39,5
16 CARLOS ONARI 20 49 49 98 78 39,0
17 KIYOSHI AMEMIYA 13 46 46 92 79 39,5
18 AKIO UKON 22 50 52 102 80 41,0
19 JORGE OGAWA 12 48 45 93 81 39,0
20 TOSIYUKI NAKAMURA 23 49 55 104 81 43,5
21 RICARDO IWASAKI 15 50 47 97 82 39,5
22 YASUHIRO HIRABAYASHI 14 47 49 96 82 42,0
23 EDUARDO NAGAO 13 50 46 96 83 39,5
24 MARIO NUMADA 26 50 59 109 83 46,0
25 ADAUTO OLIVEIRA 6 46 47 93 87 44,0
26 SHINJI TERAHARA 22 57 63 120 98 52,0
CATEGORIA FEMININA  
    18 DE AGOSTO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 ELISABETH TATSUMI 16 47 45 92 76 37,0
2 K. SHIMOMAEBARA 17 48 48 96 79 39,5
3 STELA MIYAGI 10 42 48 90 80 43,0
4 TEREZINHA P. DIAS 23 54 50 104 81 38,5