5º Torneio de Incentivo aos Iniciantes

RESULTADO 5° TORNEIO DE INCENTIVO AOS INICIANTES
26 DE JANEIRO DE 2022
NOME NOME NOME NOME H´C PANSY NET
1 H. WAI S. TOMA P.LEONARDI R. ABE 6 35 29
2 M. INOUE S. MIYAZAWA A. MORI J.MIYAZAWA 5 38 33
3 N. SHIBAKI K. YAMAZUKI V. SHIBAKI R. YAMAZUKI 7 42 35
4 M. YOSHITA E. YOSHITA K.YOSHITA   7 43 36
5 S. HARAYAMA K. WATANABE J. WATANABE   6 42 36