Torneio Canadian 2023 – Resultados

 

RESULTADO CANADIAN 2023
NOME NOME HC PANSY LILY TOTAL NET
1 R. NAKAGAWA Y. KUROI 12 40 45 85 73
2 J. UEDA L. UEDA 15 40 48 88 73
3 H. KAWASAKI A. ISHIZAKI 15 45 47 92 77
4 H. IIJIMA Y. IIJIMA 18 49 46 95 77
5 A. KAWASAKI M. MABE 19 48 48 96 77
6 L. KIBE E. KIBE 16 48 46 94 78
7 Y. CHIGAMI T. INOUE 21 50 49 99 78
8 A. SHIBAGAKI H. SHIBAGAKI 18 45 52 97 79
9 S.Y. NAKAJIMA H. NAKAJIMA 25 52 53 105 80
10 T. YASHIRO S. HARAYAMA 16 46 52 98 82
11 T. SUZUKI I. KATO 19 49 52 101 82
12 M. TANIGUCHI T. NAKAYA 22 54 50 104 82
13 T. MURANAKA K. SHIMOMAEBARA 15 47 51 98 83
14 T. UCHIDA H. YAMAGUCHI 13 49 48 97 84
15 T. HIRAI K. HIRAI 24 54 56 110 86
16 S. YANO Y. NAGAE 11 47 51 98 87
17 N. SHIBAKI V. SHIBAKI 25 58 60 118 93
18 M. YOSHITA E. YOSHITA 25 65 62 127 102