13º Torneio de Incentivo aos Iniciantes – Resultados

RESULTADO TORNEIO INCENTIVO AOS INICIANTES
15 DE NOVEMBRO DE 2023
NOME NOME NOME NOME H´C PANSY NET
1 V. SILVA IGOR GIOVANA   9 39 30
2 M. YOSHITA E. YOSHITA KENZO YOSHITA WILLIAN 8 40 32
3 H. MIYAGUTI ALEJANDRA ANGELICA YUKA INOUE 7 40 33
4 M. MAKUTA JUN MAKUTA BEN MAKUTA JO MAKUTA 8 45 37
5 R. LOPES V. MARQUES AMANDA   8 46 38
6 E. SHIRAISHI R. SHIRAISHI ERIC TATSUTA   8 47 39
7 Y. FUWA K. FUWA KENJI FUWA KOJI FUWA 8 48 40