16º Torneio Incentivo aos Iniciantes – Resultados

 

RESULTADO TORNEIO INCENTIVO AOS INICIANTES
30 DE JUNHO DE 2024
NOME NOME NOME NOME H´C PANSY NET
1 M. HIRAMATSU V. SILVA I. FONTES A. REIS 7 40 33
2 K. SHIMOMAEBARA F. TAKAHASHI Y. INOUE K. GOZONO 6 39 33
3 S. HARAYAMA E. TSUKAHARA I. ITO   7 42 35
4 M. YOSHITA E. YOSHITA K. YOSHITA   7 43 36
5 E. SHIRAISHI R. SHIRAISHI L.F. FUJIWARA F. A. KUBOTA 9 45 36