Guetsurei-hai de Agosto – Resultados

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE AGOSTO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    07 DE AGOSTO 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. HIRAMATSU 9 38 38 76 67
2 A. KATAYAMA 14 43 39 82 68
3 J. ONUMA 9 41 38 79 70
4 K. OGATA 13 45 40 85 72
5 E. CHIKU 13 44 41 85 72
6 R. NAKAGAWA 10 38 44 82 72
7 M. INOUE 14 42 45 87 73
8 C. TAKEUCHI 14 43 45 88 74
9 Y. NAGAE 15 43 46 89 74
10 H. IIJIMA 7 40 42 82 75
11 F. AÇAKURA 12 46 42 88 76
12 R. FUKUKAWA 7 41 42 83 76
13 M. WAKUTSU 13 50 41 91 78
14 H. TANOGUCHI 15 47 46 93 78
15 Y. KURIHARA 15 46 47 93 78
16 T. MURANAKA 15 51 43 94 79
17 F.J. ISHIHARA 9 45 43 88 79
18 N. IMAGAWA 15 48 46 94 79
19 M. HATUSHIKANO 16 50 48 98 82
20 T. UCHIDA 15 51 48 99 84
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    07 DE AGOSTO 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. KURIYAMA 13 39 39 78 65
2 H. WAI 14 43 40 83 69
3 J. HAYASHI 13 42 40 82 69
4 T. IIHAMA 16 43 43 86 70
5 I. MURASE 15 42 43 85 70
6 J. UEDA 14 41 43 84 70
7 T. NAKAYA 24 45 49 94 70
8 M. MURANOBU 16 44 43 87 71
9 G. IWAO 21 51 42 93 72
10 A. SHIBAGAKI 21 46 47 93 72
11 W. HIBINO 20 48 46 94 74
12 I. KATO 19 48 46 94 75
13 T. INOUE 17 46 46 92 75
14 S. YANO 13 46 43 89 76
15 H. KAWASAKI 14 46 44 90 76
16 S. HAYASHI 17 46 47 93 76
17 K. SUGIHARA 13 43 46 89 76
18 E. SEKO 18 53 42 95 77
19 T. DAIGO 14 48 43 91 77
20 T. FUJIWARA 22 50 49 99 77
21 R. LOPES 26 51 52 103 77
22 M. KAWABATA 24 52 50 102 78
23 Y. NAKANISHI 16 52 43 95 79
24 T. FUJISHIRO 21 52 48 100 79
25 V. SILVA 28 51 56 107 79
26 K. IASUNAGA 16 52 45 97 81
27 H. YAMAGUCHI 15 49 47 96 81
28 F. YAMADA 21 52 50 102 81
29 T. MORI 20 51 50 101 81
30 S. TOMA 20 47 56 103 83
31 M. HONDA 27 58 55 113 86
32 S. IIZAKI 28 59 56 115 87
33 N. SHIBAKI 27 62 54 116 89
34 Y. TANABE 17 51 55 106 89
35 S. KONDO 23 61 53 114 91
36 R.ABE 28 63 56 119 91
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    07 DE AGOSTO 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. OGAWA 26 43 49 92 66
2 A. SONODA 21 45 45 90 69
3 M. MAKUTA 21 48 43 91 70
4 I. AMANO 17 45 42 87 70
5 S. SAKATE 23 46 48 94 71
6 K. ISHIHARA 18 43 46 89 71
7 T. YASHIRO 12 44 41 85 73
8 N. YAMAMOTO 19 47 47 94 75
9 T. HIRAI 23 51 49 100 77
10 S. HARAYAMA 17 48 46 94 77
11 Y. CHIGAMI 20 49 50 99 79
12 H. KOGUCHI 16 51 47 98 82
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    07 DE AGOSTO 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. SHIBAGAKI 20 46 43 89 69
2 K. SHIMOMAEBARA 20 46 44 90 70
3 A. ISHIZAKI 17 44 43 87 70
4 H. MIYAGUTI 14 43 43 86 72
5 K. HIRAI 19 46 47 93 74
6 L. UEDA 20 47 49 96 76
7 A. KAWASAKI 18 47 51 98 80
8 E. MIURA 15 48 50 98 83
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    07 DE AGOSTO 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 C. TAKITA 25 45 46 91 66
2 M.T. FUKADA 25 50 48 98 73
3 T. HIRAMATSU 22 48 47 95 73
4 M. MABE 22 52 46 98 76
5 Y. IIJIMA 29 55 53 108 79