Torneio Best Ball em Equipe – Resultados

RESULTADO DO TORNEIO BEST BALL
24 DE JULHO DE 2022
NOME HCP NOME HCP NOME HCP NOME HCP GLORY LILY TOTAL
1 S. YANO 13 N. YAMAMOTO 21 A. SONODA 23 M. MAKUTA 24 27 25 52
2 I.MURASE 15 Y. HATA 17 T. MORI 21 E. MURATA 29 25 28 53
3 F.J. ISHIHARA 6 T. FUKADA 13 M.T. FUKADA 24     29 26 55
4 Y. KANDA 11 K. MORISHIMA 22 T. TETSU 25 N. OKADA 40 26 29 55
5 R. FUKUKAWA 5 R. NAKAGAWA 6 H. KURIYAMA 13 T. DAIGO 15 29 27 56
6 S. SANUI 16 Y. TANABE 18 I. KATO 20 A. URATA 22 26 30 56
7 S. IMAI 18 G. IWAO 21 S. ARIMURA 25 H. GOZONO 34 29 27 56
8 Y. WAI 38 M. YOSHITA 40 E. YOSHITA 39 C. WAI 40 30 26 56
9 F. AÇAKURA 9 A. KATAYAMA 11 L. KIBE 13 M. HATUSHIKANO 13 28 29 57
10 E. CHIKU 10 Y. NAGAE 11 E. SEKO 20 R. ABE 40 28 29 57
11 K. IASUNAGA 17 T. NAKAYA 23 M. TANIGUCHI 25 C. TAKITA 26 31 26 57
12 H. IIJIMA 4 N. SHIBAKI 27 Y. IIJIMA 29 V. SHIBAKI 40 28 29 57
13 M. WAKUTSU 10 N. IMAGAWA 12 T. UCHIDA 12 H. YAMAGUCHI 15 31 27 58
14 K. OGATA 9 T. MURANAKA 12 H. MIYAGUTI 14 K. SHIMOMAEBARA 20 32 27 59
15 J. UEDA 14 M. MURANOBU 16 L. UEDA 20     31 28 59
16 S. YOSHIKAWA 10 MASAHIRO INOUE 19 R. CHANG 26 N. INOUE 29 31 28 59
17 C. TAKEUCHI 11 Y. KURIHARA 12 K. AOKI 14 Y. KUMA 18 28 32 60
18 M. HIRAMATSU 6 MILTON INOUE 11 S. MIYAZAWA 17 T. HIRAMATSU 22 31 29 60
19 S.Y. NAKAJIMA 26 H. NAKAJIMA 29 I. OTA 37     30 30 60
20 E. MIURA 15 A. ISHIZAKI 17 A. KAWASAKI 19 M. MABE 23 27 34 61
21 K. SUGIHARA 14 T. INOUE 19 W. HIBINO 21 Y. CHIGAMI 24 32 29 61
22 H. KOGUCHI 18 I. AMANO 20 S. SAKATE 26 S. OGAWA 30 29 32 61
23 A. SHIBAGAKI 19 Y. FUWA 30 H. SHIBAGAKI 20 K. FUWA 32 31 30 61
24 H. KAWASAKI 14 T. YASHIRO 15 S. HARAYAMA 20 K. ISHIHARA 20 30 32 62
25 M. KAWABATA 25 M. HONDA 27 S. KURITA 28 S. IIZAKI 36 31 31 62