HONDA OPEN – 52º Campeonato Nikkey de Golfe do Brasil – Horário de Saída (Domingo)

HONDA OPEN – 52º CAMPEONATO NIKKEY DE GOLFE DO BRASIL
PL GOLF CLUBE
HORÁRIO DE SAÍDA DO DOMINGO – 05.11.2023
Campo: LILY / PANSY
CATEGORIA: MASCULINO SENIOR “B” – HCP INDEX 15,6 ATÉ 29,5
Tee Saída: Buraco 01 do LILY ( BRANCO )
  Index Nome Clube NET 1 NET 2
7:00 18,4 HORACIO FUKUDA AGC 89
  24,6 MASATOMU TAKAKI PARADISE 85  
  18,1 JORGE HISSAYUKI YANO CAMPINAS 92  
  17,8 LINCOLN YASSUHIKO KOZIMA STA MONICA 94  
7:10 17,1 EMIL SEKO(*) PLGC 84  
  17,6 HILARIO HARUOMI KOBAYASHI AGC 85  
  18,3 SHIGUERU YONEMURA IGC500 82  
  26,2 TATSURO IJICHI MANAUS 82  
7:20 18,9 IVO KIYOSHI IEGAMI CAMPINAS 81  
  16,6 MASAYUKI MURANOBU PLGC 81  
  20,3 SATORU HARAYAMA PLGC 80  
  27,5 UMBERTO SANO(*) SPFCG 81  
7:30 24,9 HELIO KAMINAGA BASTOS 83  
  17,6 MASSAHIRO UEHARA AGC 87  
  24,3 SADAO IFUKO AGC 80  
  25,7 SUEYOSHI SUZUKI AGC 83  
7:40 26,9 MIYOGI SERGIO HONDA SPFCG 78  
  19,1 NILSON SATOSHI ONO PARADISE 80  
  20,7 RICARDO SEGUCHI IGC500 78  
  19,8 YASUAKI MATSUZAKI TACC 80  
7:50 18,2 NELSON MASSAYOSHI SAITO AGC 86  
  23,7 TOSHIMICHI TAKATA CAXANGA 78  
  21,1 RICARDO KOJI TOMITA MARINGA 85  
  27,1 TAKATOSHI YASUDA AQUATIVA 80  
8:00 16,5 PAULO MASSAO KOKUBO CURITIBANO 78  
  23,0 YOSHIHIRO MIYAMURA ALPHAVILLE 86  
  16,5 RICARDO SATOSHI KOBASHI AGC 81  
  17,0 WILSON YUKIHIRO IGAWA AGC 78  
8:10 16,4 ANTONIO APRIGIO FERREIRA FILHO AGC 82  
  21,4 WILSON KATSUMI TOYAMA AESJ 78  
  20,3 EURICO ISSAO SARUHASHI AGC 78  
  19,1 HELIO TOKUMI MATSUDA AGC 78  
8:20 27,2 AKIRA KANEGAE AGC 76  
  18,2 JORGE NAGAI RGGC 78  
  17,5 KIYOSHI AMEMIYA AGC 87  
  19,7 YUKI IZUOKA (Niterra) AGC 76  
8:30 16,4 HUMBERTO MONTE NETO FBCG 76  
  19,8 THORU AMEMIYA AGC 78  
  25,0 RIUJI AUGUSTO KIYOHARA RGGC 74  
  29,5 SHIGEYOSHI MUGIUDA AGC 92  
8:40 19,4 ALFREDO YOSHITO KOGA IGC500 78  
  24,9 EDISON TOMA RGGC 76  
  18,0 LUIZ EIJI HIEDA ALPHAVILLE 77  
  20,8 SERGIO YASSUO MORIOKA RGGC 74  
8:50 18,3 ELOI SHINJI NOMURA AGC 73  
  21,1 RAFAEL TOSHIAKI KARASAWA RGGC 72  
  19,0 HIROBUMI AMEMIYA AGC 72  
  19,7 TADASHI KAWATA ASSUNCION 78  
 
Campo: LILY / PANSY
CATEGORIA: MASCULINO SENIOR “A” – HCP INDEX ATÉ 15,5
Tee Saída: Buraco 01 do LILY ( BRANCO )
  Index Nome Clube Gross1 Gross 2
11:50 13 MASSAYOSHI KATO(*) MORALOGIA 96  
  15,3 RICARDO YOSHIRO IGUCHI AESJ 98  
  12,9 JODI YAMAMOTO PTA GROSSA 98  
12:00 12,6 LUIZ NISHIMORI MARINGA 98  
  12 JAMES HIROSE(*) RGGC 109  
  11,6 CLAUDIO YOSHIJO YUI AGC 94  
  13,8 TERUO IIHAMA PLGC 94  
12:10 15,2 FUMITO TASHIRO CASTANHAL 100  
  11,9 YUJIRO KENMOCHI AGC 91  
  11,2 KENZO NISHIOKA VILA MATA 90  
12:20 11,9 YOSHIKI MATSUDA CURITIBANO 94  
  13,7 YUKIO AKAMINE AGC 91  
  12,2 EDSON ATSUSHI TATSUMI AGC 88  
  7,7 LUIZ HISAYA MIYAGI AGC 89  
12:30 14,9 MARCOS KENJI FUJISAWA MARINGA 98  
  14,6 HISSACHI TAKEHARA AESJ 89  
  12,9 NELSON KATSUSHIGUE MATSUDA MARINGA 97  
  11,1 KOICHI OGATA PLGC 88  
12:40 10,8 HIROSHI TAKAYASU AGC 93  
  13,0 EDUARDO HIGASHI BASTOS 86  
  14,0 JOAO UEDA PLGC 85  
  12,5 YOSHIRO NAGAE PLGC 86  
12:50 6,8 SHOZO KARAZAWA VVGC 85  
  7,6 TERUO TAMURA ALPHAVILLE 80  
  12,9 RAMIRO YABUMOTO AGC 90  
  12,2 TOSHIYUKI YASHIRO PLGC 84  
 
Campo: GLORY / LILY
CATEGORIA: MASCULINO SUPER SENIOR – HCP INDEX ATÉ 29,6
Tee Saída: Buraco 01 do GLORY ( VERDE )
  Index Nome Clube NET 1 NET 2
7:00 29,6 SHINJI TERAHARA AGC 91  
  26,3 TOSHIAKI HIRAI PLGC 86  
  27,6 YOSHITO IKEGAMI AGC 89  
7:10 26,6 HIDEKI HIRASHIMA AGC 87  
  20,3 YOSHIYUKI UESUGI AMAZON 86  
  21,3 MASSAYUKI HIRATSUKA CAMPINAS 83  
  8,3 TAKUO KOYAMA AMAZON 84  
7:20 23,0 AKIO UKON AGC 79  
  26,9 SADAO SAKATE(*) PLGC 78  
  20,0 TSUTAE NAKAYA PLGC 77  
  20,9 YASUMI TAKEDA ALPHAVILLE 79  
7:30 21 PAULO KOJIMA(*) MARINGA 97  
  19,9 TATSURO AIHARA PARADISE 76  
  11,9 MARIO SAWADA AGC 78  
  18,2 YUJIRO FURUSHO AGC 84  
7:40 13,4 KOSHIRO MOCHIZUKI AGC 76  
  19,5 KUNIO ISHIHARA PLGC 68  
  14,5 KENJI ITO AMAZON 82  
  28 SATOSHI KURITA PLGC 75  
           
Campo: GLORY / LILY
CATEGORIA: FEMININO SUPER SENIOR – HCP INDEX ATÉ 30,3
Tee Saída: Buraco 01 do GLORY ( AMARELO )
  Index Nome Clube NET 1 NET 2
7:50 23,4 LIDIA MINEY SAWADA AGC 93  
  18,3 LUCIA REIKO SUMIKAWA PTA GROSSA 95  
  30,3 YONECO NISHIWAKI IKEGAMI AGC 106  
           
8:00 30,3 ELZA S T KOYAMA AMAZON 90  
  30,3 TERESINHA MITSUE MUGIUDA AGC 85  
  18,7 MASSA MABE PLGC 84  
  23,7 SAYURI SHOJI AGC 90  
8:10 30,3 EMIKO TASHIRO(*) CASTANHAL 109  
  18,5 KEIKO SHIMOMAEBARA PLGC 77  
  18,6 MIEKO FUKUYAMA AESJ 83  
  28,2 YURIKO WAKIMOTO AGC 82  
 
Campo: GLORY / LILY
CATEGORIA: FEMININO SENIOR – HCP INDEX ATÉ 26,8
Tee Saída: Buraco 01 do GLORY ( VERMELHO )
  Index Nome Clube NET 1 NET 2
8;20 23,6 ELIANE THIEMI MATSUI YOSHITA PLGC 91  
  21,7 KEIKO HIRAI PLGC 87  
  21,6 CHIEKO UEDA TAKITA PLGC 85  
           
8:30 18,1 EUNICE NAGAO AGC 84  
  23,0 EMI IZUOKA AGC 88  
  24,3 DIANA MIYAGAWA TOME AÇU 88  
  26,8 SATICO MATSUMOTO IJICHI MANAUS 96  
8:40 24,8 JUNKO OMURA AGC 84  
  23,6 TERESA AKAMINE AGC 81  
  15,7 LUCIA MIKIKO UEDA PLGC 84  
  14,5 LUZIA TANINAGA LAGC 83  
8:50 24,6 OLGA SHIGEKO HIEDA ALPHAVILLE 81  
  22,2 JULIA IEGAMI CAMPINAS 92  
  14,4 ELISA MIZOGUCHI AGC 82  
           
9:00 14,6 HELENA ETSUKO MIYAGUTI PLGC 75  
  26,1 ELZA K O YAMAMOTO PTA GROSSA 98  
  24,1 YOKO IIJIMA PLGC 79  
  17,2 AKIKO YANO KAWASAKI PLGC 77  
 
Campo: GLORY / LILY
CATEGORIA: MASCULINO ADULTO “A” – HCP INDEX ATÉ 11,9
Tee Saída: Buraco 01 do GLORY ( AZUL )
  Index Nome Clube Gross 1 Gross 2
11:50 10,8 MARCEL ONO AGC 95  
  11,7 MARCOS HATUSHIKANO PLGC 100  
  8,2 NEWTON OTA GGCC 97
  10,6 NORIAKI C.YOSHIOKA AMAZON 100  
12:00 9,2 AMERICO KATAYAMA(*) PLGC 93  
  10,6 CLAUDIO SUZUKI AGC 93  
  11,5 JORGE OGAWA AGC 93  
  11,2 MILTON SEIKI INOUE PLGC 93  
12:10 4,8 FRANCISCO JOTARO ISHIHARA PLGC 90  
  11,5 HIROSHI YAMAGUCHI(*) PLGC 90  
  7,1 JYUN ONUMA PLGC 90  
  7,4 MARCOS OKUMURA AGC 93  
12:20 11,1 EDUARDO TAKESHI MURANAKA PLGC 89  
  10,4 HIROSHI KURIYAMA PLGC 88  
  9,0 IAGO SHINZO MENDES MIKI MANAUS 88  
  6,5 RICARDO NAKATANI SFGC 87  
12:30 7,6 HIDEAKI IIJIMA PLGC 87  
  7,9 MITIRU NAGAO PARADISE 87  
  9,7 TAKASHI UCHIDA PLGC 86  
12:40 7,4 EDUARDO YUJI NONAKA AGC 85  
  3,1 KAÊ KENJI CAMARA YAMADA TOME AÇU 83  
  9,5 YUTAKA KANDA PLGC 83  
12:50 1,7 ALEX YUGO HIRAI SFGC 75  
  6,1 CARLOS ISAO MOMOSE AGC 79  
  7,4 AMARO HIROMITSU KONNO AGC 83  
 
Campo: PANSY / GLORY
CATEGORIA: MASCULINO ADULTO “B” – HCP INDEX 12,0 ATÉ 28,2
Tee Saída: Buraco 01 do PANSY ( BRANCO )
  Index Nome Clube NET 1 NET 2
7:00 24 EDUARDO HIRAKI(*) MORALOGIA 103  
  13,1 GUILHERME DIEZ HIGASHI LONDRINA 91  
  22 HIDEKI OKURA(*) CAMPINAS 94  
7:10 19,5 FERNANDO NISHIMOTO BASTOS 88
  13,1 FRITZ YOSHITOSHI PLGC 88  
  13,4 NOBUO MIKI MANAUS 87  
  28,2 SERGIO SEITI KURITA AGC 88  
7:20 13,7 ALEXANDRE SADAO IUTAKA SFGC 84  
  16,7 RICARDO HIRAICHI IMPERIAL 84  
  17,1 RODRIGO YAMAMOTO CURITIBANO 85  
  19,6 YASUSHI TANABE(*) PLGC 84  
7:30 13,9 CLAUDIO SUSSUMU WATANABE MANAUS 83  
  17,9 HERIO NAGOSHI AGC 81  
  16,1 MASASHI FURUYA CAMPINAS 81  
  15,7 YANG CHING CHIG AGC 81  
7:40 16,1 HIDEO KAWASAKI PLGC 80  
  19,4 HIROFUMI ONITSUKA CAMPINAS 81  
  18 HIROYUKI SAKAI(*) CAMPINAS 80  
  26,9 SHINJI HASHIZUME CAMPINAS 80  
7:50 23,3 AKIRA HOI(*) PLGC 78  
  25 CARLOS APARECIDO MAGNA CAMPINAS 80  
  16,9 TOSHITAKE DAIGO PLGC 79  
  26,8 TOSIYUKI NAKAMURA PLGC 78  
8:00 24,6 AKIHIDE SAYAMA(*) PLGC 78  
  22,4 RICARDO YONAMINE CAMPINAS 76  
  21,9 MAURILIO HIROMI YOSHITA PLGC 78  
  28,2 MAURO SHIGUEMI YOSHITA PLGC 95  
8:10 19,1 AKIHIRO SHIBAGAKI PLGC 76  
  15 KENJI MORIMOTO(*) PLGC 75  
  13,8 TAKASHI KOGA PLGC 75  
  15,1 TOSHIAKI SHITARA LAGC 75  
8:20 17,7 EDISON SHOITI HIRANO RGGC 74  
  21,7 HENRIQUE KADONO AGC 71  
  18,2 LUCAS KENDI NAGANO ALPHAVILLE 75  
  20,2 NORIFUMI TAKEDA(*) PLGC 73  
8:30 19,1 FABIO KOICHI YAMADA PLGC 70  
  26,1 NILTON NORIO SHIBAKI PLGC 71  
  19,2 LUIZ OSAMU AMEMIYA AGC 89  
  14,1 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FED PERNAMBUC 72  
8:40 26 KATSUHIRO TAKAHASHI(*) PLGC 68  
  15,2 YOICHI NAKANISHI(*) PLGC 68  
  14,1 YUJI OIWA SFGC 70  
  14,5 YUYA KUROI PLGC 68  
Campo: PANSY / GLORY
CATEGORIA: CONVIDADOS
Tee Saída: Buraco 01 do PANSY ( BRANCO )
  Index Nome Clube    
10:30 17,4 WAGNER SUZUKI AGC    
  20,8 YOSHITSUGU HAMANO      
  28,3 ISAO AKIYOSHI      
10:50 17,2 DIEGO MELLACE AGC    
  10,0 JESSICA MELLACE      
  29,1 MARIO NUMADA      
11:10 13,8 UIPIQUER GOMES DOS SANTOS AGC    
  10,1 TAKAHARU FUKADA      
  15,7 TAKAYUKU SUZUKI      
OBSERVAÇÃO: OS HORÁRIOS DOS CONVIDADOS SERÃO INTERCALADOS COM A
CATEGORIA SENIOR B
Campo: PANSY / GLORY
CATEGORIA: FEMININO ADULTO – HCP INDEX ATÉ 26,8
Tee Saída: Buraco 01 do PANSY ( VERDE )
  Index Nome Clube Gross 1 Gross 2
11:50 21,7 PAULINA S S ESSAKI AESJ 112  
  26,8 REGINA AMEMIYA AGC 133  
  25,3 LI LIAN KHOE MIZIKAMI (HONDA) CAMPINAS 120  
  26,8 VIVIANE VEIGA SHIBAKI(*) PLGC 120  
12:00 18,7 FUMIE TAKAHASHI(*) PLGC 108  
  22,6 LUCIANA YABUMOTO AGC 108  
  20,6 TEREZINHA PARENTE DIAS AGC 107  
  14,3 ELIZABETH MIDORI TATSUMI AGC 101  
12:10 15,7 HARUMI SHIBAGAKI PLGC 101  
  12,4 MIRIAN YOKOTA AGC 86  
  12,8 STELA MAYUMI MIYAGI AGC 98  
  13,1 ATSUMI ISHIZAKI PLGC 90