Torneio de Duplas 2023 – Resultados

 

RESULTADO DO TORNEIO DE DUPLAS
29 DE OUTUBRO DE 2023
NOME HCP NOME HCP GLORY LILY TOTAL DES.
1 Y. KANDA 6 Y. NAKANISHI 11 32 36 68 8,5
2 T. SUZUKI 12 G. IWAO 14 36 33 69 13
3 T. UCHIDA 7 H. YAMAGUCHI 8 36 34 70 7,5
4 Y. TANABE 15 K. KAWAKAMI 15 34 36 70 15
5 H. IIJIMA 5 Y. IIJIMA 20 34 37 71 12,5
6 K. SUGIHARA 10 K. IASUNAGA 12 37 35 72 11
7 J. UEDA 11 L. UEDA 13 34 38 72 12
8 A. KATAYAMA 6 M. HATUSHIKANO 8 36 37 73 7
9 M. HIRAMATSU 8 T. MURANAKA 8 34 39 73 8
10 Y. NAGAE 8 S. TOMA 12 37 36 73 10
11 H. KAWASAKI 12 K. ISHIHARA 15 37 36 73 13,5
12 H. WAI 8 M. WAI 25 34 39 73 16,5
13 H. KURIYAMA 8 T. DAIGO 13 37 37 74 10,5
14 K. OGATA 8 E. SEKO 13 34 40 74 10,5
15 H. SHIBAGAKI 13 C. TAKITA 18 34 40 74 15,5
16 T. IIHAMA 10 M. MURANOBU 12 40 35 75 11
17 T. YASHIRO 8 S. HARAYAMA 15 38 37 75 11,5
18 A. ISHIZAKI 11 A. KAWASAKI 14 38 37 75 12,5
19 Y. KURIHARA 9 M. KURIHARA 22 37 38 75 15,5
20 A. SONODA 15 M. MAKUTA 17 37 38 75 16
21 N. SHIBAKI 20 V. SHIBAKI 25 40 38 78 22,5
22 T. INOUE 13 Y. CHIGAMI 18 39 40 79 15,5
23 T. KOGA 10 I. TANAKA 18 38 42 80 14
24 M. YOSHITA 27 E. YOSHITA 19 42 41 83 23
25 T. HIRAI 20 K. HIRAI 18 40 45 85 19
26 A. SHIBAGAKI 14 Y. FUWA 21 42 45 87 17,5