CONFRATERNIZAÇÃO FEMININA PLGC X AGC – RESULTADOS

CONFRATERNIZAÇÃO FEMININA PL GOLF CLUBE X ARUJA GOLF CLUBE
CATEGORIA INDEX ATÉ 33.7
    19 DE OUTUBRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 CECILIA YUN 17 44 46 90 73
2 TEREZA AKAMINE 27 51 49 100 73
3 HARUMI NAKAJIMA 28 51 50 101 73
4 AKIKO KAWASAKI 20 47 48 95 75
5 IVETE AOKI 32 53 54 107 75
6 YOKO IIJIMA 26 52 50 102 76
7 MIRIAN YOKOTA 13 44 46 90 77
8 MARISE SAWADA 16 48 45 93 77
9 KEIKO SHIMOMAEBARA 21 48 50 98 77
10 TERESA MUGIUDA 35 57 55 112 77
11 MIRIAN LEE 22 46 54 100 78
12 KYOKO HIROSAKO 32 52 58 110 78
13 TEREZINHA DIAS 23 53 49 102 79
14 ATSUMI ISHIZAKI 15 49 47 96 81
15 YURIKO WAKIMOTO 33 56 58 114 81
16 MIKA KIBE 16 50 48 98 82
17 ELIZABETH TATSUMI 16 52 46 98 82
18 HELENA MIYAGUTI 16 48 50 98 82
19 STELA MIYAGI 14 46 51 97 83
20 CHIEKO TAKITA 24 55 52 107 83
21 ELIANE YOSHITA 27 53 58 111 84
22 HELENA ZORIKI 24 55 55 110 86
23 ALEJANDRA SUZUKI 38 57 65 122 84
24 LIDIA SAWADA 27 58 58 116 89
25 PATRICIA CHO 22 55 57 112 90
25 FUMIE TAKAHASHI 21 58 55 113 92
26 CELIA YAMAMOTO 38 66 64 130 92
27 JUNKO ISA 38 66 68 134 96
28 YUKA INOUE 38 68 68 136 98
29 VERONICA NAGAE 38 86 81 167 129