14º Torneio de Incentivo aos Iniciantes – Resultados

RESULTADO TORNEIO INCENTIVO AOS INICIANTES
25 DE JANEIRO DE 2024
NOME NOME NOME NOME H´C PANSY NET
1 S. YANO M. MAKUTA DANIEL YANO ERIKA YANO 6 39 33
2 Y. NAGAE Y. WAI ROBERTO GOMES VERONICA NAGAE 7 42 35
3 M. YOSHITA GUSTAVO KIY NORTHON YOSHITA THOMAS Y.HASEGAWA 9 44 35
4 EDGAR GANGI JOÃO PEDRO IVONETE LIMA EDILENE GANGI 9 46 37
5 C.K. ISHIHARA GABRIEL SENA VITOR AMORIN   8 48 40
6 E. YOSHITA FELIPE ARAKAWA HENRIQUE ARAKAWA KAROL ARAKAWA 8 48 40