10º Torneio de Incentivo aos Iniciantes

RESULTADO 10º TORNEIO DE INCENTIVO AOS INICIANTES
07 DE ABRIL DE 2023
NOME NOME NOME NOME H´C PANSY NET
1 Y. NAGAE R. TANNO V. NAGAE B. TANNO 5 35 30
2 H. MIYAGUTI M. HAMASAKI K. ULRICH C. HAMASAKI 7 37 30
3 R. LOPES V. SILVA G. GAMA A. REIS 7 39 32
4 S. YANO D. YANO E. YANO   4 39 35
5 E. TSUKAHARA W. TSUKAHARA K. TSUKAHARA I. TSUKAHARA 7 43 36
6 Y. FUWA K. FUWA K. FUWA K. FUWA 7 43 36
7 M. YOSHITA E. YOSHITA K. YOSHITA V. GENEI 7 45 38